Rådgivningsvirksomhed

radgivning

Den kontrol din rådgivningsvirksomhed udfører på byggepladser og lignende kan effektiviseres!
Det eneste der kræves er en iPad med ServicePal installeret.

Med ServicePal kan entreprenørerne indtaste de nødvendige oplysninger om kontrollen mens den foretages, så der sikres en korrekt rapportering. Dermed vil bygherren opleve din virksomhed som værende struktureret og professionel.

Alle dokumenter gemmes på iPad, men kan også ses af tilgås af resten af virksomheden eller mailes ved et enkelt tryk.

Beskedseddel

I beskedsedlen udfyldes information om joblokation og entreprenør automatisk. Herefter kan angives information om emne, tegningsreference/skitsenr, besked, arbejds udførsel og økonomi.
Nederst på formularen kan entreprenør, byggeledelse og tilsyn underskrive, hvilket nemt gøres på iPad’en.

Der er også mulighed for at anvende iPad til at tage billeder til fotodokumentation. Billederne vil derefter gemmes på den specifikke sag og vedhæftes ved e-mail.

 rådgivbeskedseddel_brug

 

Mangelliste

ServicePals mangelliste giver dine entreprenører mulighed for nemt at anføre information om bygningsdele, mangler og graden af disse. Dette skaber et godt overblik over sagen. Her kan der også tages billeder til dokumentation med iPad.

Sikkerhedsrundering

Formularen til sikkerhedsrundering gør det nemt for entreprenøren at koncentrere sig om sit arbejde frem for unødigt papirarbejde. Formularen giver mulighed for indtaste de nødvendige informationer, mens jobbet udføres.

I formularen til brug under sikkerhedsrundering udfyldes information om entreprenør og entreprise automatisk.
Herefter kan anføres oplysninger om byggepladsens terræn, udgravninger og afspærringer, adgangsveje, tagarbejde, stilladser, stiger, adgangs, færdsels og transportveje, arbejdsområder, runge løft, farlige materialer, belysning, kælder, el og personlige oplysninger om hvorvidt håndværkerne eksempelvis bærer sikkerhedspåklædning.

Denne kan så underskrives af eksempelvis sikkerhedskoordinator og hovedentreprenør. Her kan også tages fotodokumentation med iPad.

Standardformularen til sikkerhedsrundering er lavet forholdsvist udførligt. Skulle din virksomhed dog ønske andre kategorier kan formularen nemt redigeres og personliggøres, så den passer til din virksomheds behov.

sikkerhedsrundering_brug

Tilsynsrapport

I tilsynsrapporten udfyldes informationer om entreprise og entreprenør automatisk. Herefter kan nemt udfyldes bemærkninger om lokalitet, objekt og tilsyn. Formularen kan underskrives af entreprenør og tilsyn og der kan igen tages fotodokumentation ved hjælp af iPad.

Alle rapporter gemmes på iPad’, men fordi ServicePal er en cloud løsning kan rapporterne også tilgås af virksomhedens andre medarbejdere med det samme.
På den måde kan en kollega hurtigt orientere sig om sagen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Opret gratis konto